Muuta huomioitavaa
Muuta huomioitavaa asuntokaupan kuntotarkastuksessa
Palvelut
Muuta huomioitavaa
Image is not available

Muuta huomioitavaa


Riskirakenteet kohdassa on käsitelty suoritusohjeen mukaiset riskirakenteet. Mitä muuta tulisi ottaa huomioon asuinrakennusta ostaessa ja tässä asuessa?

KELLARIKERROKSESSA SIJAITSEVA KUORIMUURAUS:
Mikäli kellarikerroksessa on perusmuurin kohdalla kuorimuuraus, tulisi selvittää onko perusmuurin ja kuorimuurauksen välissä lämmöneristettä. Mikäli lämmöneriste löytyy, tulisi selvittää lämmöneristeen kunto. Jos perusmuurin ja lämmöneristyksen välissä ei ole tuuletusrakoa, on riskinä ulkopuolisen kosteuden pääsy perusmuurin ja alapohjarakenteen kautta lämmöneristeeseen. Jos tuuletusrakoa ei ole, ei rakenteeseen pääsevä kosteus pääse poistumaan täältä ja riski vaurioitumiseen on isompi.

PESUHUONEEN ULKOSEINÄN KUORIMUURAUKSEN TAUSTAN TUULETUSRAKO:
Mikäli pesuhuoneesi ulkoseinään on muurattu kuorimuuraus, tulisi ulkoseinän ja kuorimuurauksen välissä olla tuuletusväli. Jos rakenteesta ei ole olemassa erillistä suunnitelmaa, tulisi selvittää onko tuuletuksen edellytykset olemassa ja jos eivät ole, onko tuuletuksen puute aiheuttanut vaurioita rakenteeseen?

NORMAALISTA POIKKEAVAT ÄÄNET LAITTEISTOISSA/PUTKISTOISSA:
Jos havaitset normaalista poikkeavaa ääntä laitteistoissa, putkistoissa tai vastaavissa, selvitä mistä ääni tulee ja mistä voisi olla kysymys. Jos et itse osaa selvittää asiaa, kutsu ammattilainen paikalle.

ENNEN PINTARAKENTEIDEN UUSIMISEEN RYHTYMISTÄ:
Ennen kuin aloitat pintarakenteiden uusimisen, tarkasta aina samalla rakenteiden kunto pistokoemaisesti, jos tämä on mahdollista. Mikään ei ole sen turhauttavampaa kuin uusia kaikki pinnat ja tämän jälkeen huomata vaurio rakenteissa, jolloin kaikki tehty työ on mennyt hukkaan. Rakenteen kunnon tarkastus kannattaa tehdä ns. riskialtteimpaan kohtaan, yleensä pohjois-/itäsivun seinänurkkaan, jossa on sadevesikouru.

Lisää vinkkejä kotisi huolto-/kunnossatoimenpiteisiin saat seuraamalla Kotitarkastukset Oy:tä Facebookissa ja Instagramissa. Mikäli tarvitset johonkin tiettyyn rakennustekniseen asiaan lisätukea, älä epäröi ottaa yhteyttä!