Asuntokaupan kuntotarkastukset
Asuntokaupan kuntotarkastus
Palvelut
Asuntokaupan kuntotarkastus
Image is not available

Asuntokaupan kuntotarkastukset tehdään aina yhteisen toimintamallin KH 90-00394 suoritusohjeen mukaisesti.

Asuntokaupan kuntotarkastukset

Asuntokaupan kuntotarkastus kannattaa teettää niin vanhoihin kuin uusiinkin taloihin eikä vain pelkkiin omakotitaloihin. Tarkastus kannattaa tehdä myös paritaloihin, erillistaloihin ja rivitalohuoneistoihin.

Tarkastuksen sisältö:

Asuntokaupan kuntotarkastus on asuntokaupan yhteydessä tehtävä laaja tarkastus, jonka tavoitteena on tuottaa täysin puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille, aistinvaraisesti ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tavoitteena on saada tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastushetkellä. Arvio perustuu kuntotarkastajan asiantuntemukseen ja kuntotarkastajan kohteessa tekemiin havaintoihin, rakennus- tai rakennepiirustuksista sekä kohdetta koskevista muista asiakirjoista ja kohteen käyttäjän haastatteluista saatuihin tietoihin. Kohde tarkastetaan aina KH 90-00394 suoritusohjeen mukaisesti.

Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Talotekniikka arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastus ei poista piilevien vaurioiden mahdollisuutta, eikä myyjän tiedonantovelvollisuutta kohteen kunnosta ja ostajan selonottovelvollisuutta. Rakenteen sisäisiä virheitä ja vaurioita ei voi havaita, ellei rakenteiden pinnoilla ole näkyviä vaurioita tai tarkastelussa ei tehdä riskihavaintoja. Kuntotarkastusmenettelyllä ei yleensä voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa, toimivuutta tai olemassa oloa. Epäilyttävissä tapauksissa esitetään lisätutkimustarve, mikäli rakenteiden kunto olisi syytä selvittää tarkemmin.

Lisä- tai jatkotutkimussuosituksien noudattaminen on tärkeää, jotta rakenteiden todellinen kunto saadaan selvitettyä eikä kaupan osapuolille jää epäselvyyttä rakennuksen mahdollisista korjaustarpeista. Kuntotarkastusraportissa suositellut tutkimukset tai tarkastukset suoritetaan eri tilauksesta, mikäli nämä eivät kuulu KH 90-00394 Suoritusohjeen mukaan kuntotarkastuksen sisältöön. Usein kuitenkaan suoritusohjeen mukaisen rasiaporareiän avulla tutkimuksia ei pystytä luotettavasti tekemään, jolloin tarvitaan laajempia rakenteiden tutkimuksia. Aiheesta lisää kohdassa kuntotutkimukset. Rakennuksissa saattaa olla myös osia, joita ei voitu tarkastaa, koska niihin ei ollut pääsyä tai ne olivat lumipeitteen alla. Nämä osat jäävät tarkastuksen ulkopuolelle, koska tarkastusraportti koskee vain tilannetta tarkastushetkellä. Niiden tarkastuttaminen tilanteen tai olosuhteen salliessa on suositeltavaa.

Tilaajan velvollisuus on tutustua toimintaohjeisiin ennen tarkastusta ja pyrkiä noudattamaan niitä. Valmistautumisohjeet toimitetaan myös ostajille tiedoksi ennen tarkastusta. Mikäli toimintaohjeita ei ole noudatettu, voi kuntotarkastusraporttiin tulla rajauksia mm. tiloista, joita ei ole voitu tarkastaa esim. yläpohja tai ryömintätila. Kuntotarkastuksen jatkotutkimussuosituksia tulisi noudattaa, jotta rakenneosien kunto saadaan selville kaupantekohetkellä.

Kuntotarkastajan vastuu:

Asuntokaupan kuntotarkastaja vastaa kohteesta tekemiensä ja kuntotarkastusraporttiin kirjaamiensa havaintojen kattavuudesta ja oikeellisuudesta sekä havaintojen pohjalta tekemistään päätelmistä, tulkinnoista ja suosituksista. Mikäli tilaaja / tilaajat havaitsevat kuntotarkastusraportissa virheen, tulee siitä reklamoida tarkastajalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa (kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita).

Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. Kuntotarkastajalla on oikeus korjata virhe raportissa kohtuullisen ajan kuluessa 14 vrk reklamaatiosta, mikäli tarkastaja toteaa virheen kuntotarkastusraportissa. Kuntotarkastajalla on oikeus ennen virheen korjaamista käydä kohteessa tarpeen vaatiessa toteamassa mahdollinen virhe raportissa, mikäli virheen korjaaminen tätä vaatii.

Kuntotarkastuksen hinta:

Kuntotarkastuksen hinta määräytyy rakennuksen iän, koon ja sijainnin mukaan. Katso hinnat kohdasta hinnasto. Mikäli haluat, että tarkastuksen aikana tarkastetaan myös asuinrakennuksen lisäksi tontilla sijaitsevia talousrakennuksia, ilmoita tästä aina erikseen. Talousrakennuksien tarkastus ei sisälly asuntokaupan kuntotarkastuksen hintaan, mutta tämä voidaan tarkastaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti kuntotarkastuksen yhteydessä.

Ostajan kierros:

Joskus voi olla tilanne, että kuntotarkastus on jo tehty myytävään kohteeseen. Tällöin ostaja voi tilata niin kutsutun ostajan kierroksen myytävänä olevaan kohteeseen. Tällöin kuntotarkastusraportti havaintoineen kierretään ostajan kanssa yhdessä läpi kohteessa. Mukana voi olla myös myyjän edustajat tai kiinteistövälittäjä. Samalla ostaja voi kysellä raporttiin liittyvistä mieltä askarruttavista asioista tarkastajalta.

Erilaisia tarkastuksiin liittyviä termejä:

Erilaisia termejä liittyen erilaisiin tarkastuksiin on paljon kuten kuntotarkastus, kuntokartoitus, kuntoarvio, kuntotutkimus ja kuluttajan on helppo mennä sekaisin termeistä. Mikäli, olet epävarma minkälaista palvelua olisit tarvitsemassa, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Varaa aika asuntokaupan kuntotarkastukseen

Usein kysyttyä asuntokaupan kuntotarkastuksesta

Mikä on kuntotarkastus?

Kuinka kauan kuntotarkastusraportti on voimassa?

Mitä kuntotarkastus pitää sisällään?

Kuntotarkastus vai kuntokartoitus?

Kuntotarkastus, kuka maksaa?

Mistä kuntotarkastusraportti koostuu?

Miten kuntotarkastusraporttia luetaan?

Kenelle kuntotarkastusraportti toimitetaan?

Saako kuntotarkastuksesta tai tutkimuksista kotitalousvähennystä?